MI AZ AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY?

 

 2012 január elseje óta minden ingatlan adásévételhez szükséges az energetikai tanúsítvány beszerzése. Ha nincsen meg, akkor a lakást nem lehet eladni, mert az adásvételi szerződéstben szerepelnie kell a tanúsítvány számának, különben a földhivatal elutasítja az új tuladjonjog bejegyzését. Magyarul ha nincs energetikai, akkor nincs eladás sem. A dokumentum beszerzése az eladó felelőssége.

Miért kell?

Az Európai Únió energetikai politikája szerint az 1980-as évektől kezdve növelni kell az épüeltek energiahatékonyságát. A mi éghajlanunkon a háztartások a teljes energiafogyasztás 45-50%-át használják fel, amiből 80% fűtésre és melegvíz előállításra, a többi pedig világításra és elektromos berendezések működtetésére fordítódik. A cél az, hogy a fogyasztást egyre inkább a megújuló energiaforrások irányában tolják el. Ha nincs komolyabb felújítás, akkor az energetikai tanúsítvány 10 évig érvénes.

 

Mire jó?

Tájékoztatást ad a lakás energetikai tulajdonságairól, és javaslatot tesz a fejlesztésre, amivel hatékonyságnövelés érhető el, vagyis elvileg alacsonyabb lehet a rezsi. Bár elképzelhető, hogy a kivitelezés költsége olyan magas lenne, hogy nem éri meg az egész. Az egész doksi tele van képletekkel, olyan mintha kínaiul lenne írva. Az egyetlen értelmes, halandó ember számára is érthető rész ez a bizonyos javaslat, illetve az alábbi színes skála:

Az energetikai skála:

A BB - vagyis “Közel nulla” (vagy magasabb) energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő” besorolás csakis megújuló energiaforrások használatával érhető el.

Szeretném felhívni a vevők figyelmét, hogy ha az energetikai tanúsítványban nem AA++ besorolás látható, attól még nem kell felrúgni az adásvételi szerződést. Magyarországon az átlagos besorolás GG., a budapesti a belvárosi házakban található földszinti, vagy padlásfödém alatti lakások besorolása általában HH, a felújítandó lakások besorolása pedig II kategóriába esik.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Ki készíti el a tanúsítványt és hogyan?

A tanúsítványt Az Ingatlan48 szakembere készíti el aki a Magyar Építész Kamara névjegyzékébe felvett tanúsító. Új ingatlan esetén, ha az épület a terveknek megfelelően készült el, akkor a kivitelezési dokumentáció alapján egyszerűsített eljárásban készülhet, ellenkező esetben számításokat kell végeznie a szakemberünknek. Használt lakás esetén, ha már rendelkezésre áll hasonló paraméterű ingatlan (pl. típuslakások, házak) tanúsítványa, akkor szintén egyszerűsített eljárással készülhet az okirat. Ha nem, akkor helyszíni szemle szükséges és számítások során állapítja meg a megfelelő kategóriát.

Mikor érdemes beszerezni?

A tanúsítvány 10 évig érvényes, így ha Ön úgy dönt, hogy segítségünkkel értékesíti az ingatlanát, ajánlott már a megbízási szerződés létrejöttekor ezt is elindítania. Bár a tanúsítás folyamata aránylag gyors eljárás, nem érdemes megvárni, amíg vevőt találunk, hiszen éppen elég tennivaló lesz a szerződéskötés kapcsán.

Mikor nem kell energetikai tanúsítvány?

Az energetikai tanúsítvány elkészíttetésének kötelezettségét előíró jogszabály csak azokra az építményekre vonatkozik, amelyek fűtöttek. A jogszabály szerint „fűtött épület a falakkal ellátott, fedett építmény, amelyben energiát használnak a beltéri légállapot szabályozására”. A gyakorlatban, hogy ha bármilyen hőleadó berendezés (radiátor, klíma, hősugárzó, stb.) állandó jelleggel telepítve van benne, akkor fűtöttnek tekintendő. Az energetikai tanúsítvány kötelező, ha az ilyen ingatlant eladják vagy bérbe adják.

Nem kell garázs esdetében ha a garázs önálló épületben van, amely más épülethez nem csatlakozik, akkor nem kell rá tanúsítvány, ugyanis „az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m²-nél kisebb hasznos alapterületű épületre” nem kötelező energetikai tanúsítvány készítése. E mellett erre az esetre is igaz, hogy a fűtetlen ingatlanok mentesülése a tanúsítás alól. Teremgarázsban található parkolóhely esetében nem kell tanúsítványt készíttetni. Az adásvétel/bérbeadás során eljáró ügyvéd felé kell jelezni, hogy a 176/2008 Kormányrendelet alapján nem kell a tanúsítvány. Az ügyvéd feladata és felelőssége jóváhagyni a mentességet.

És nyaralóra alap esetben nem kötelező energetikai tanúsítvány készítése. Az energetikai tanúsítvány elkészíttetésére kötelező rendelet hatálya nem terjed ki „az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre”. A nyaraló-üdülő épületek jellemzően ebbe a funkcionális kategóriába esnek, így nem kell rájuk energetikai tanúsítványt készíttetni eladáskor / bérbeadáskor. Ennek egyértelmű eldöntését segíti, ha az épületben nincs kiépített hőtermelő (fűtési) rendszer. Ha az épületben van kiépített fűtés, akkor a fent megfogalmazott kivétel nem alkalmazható rá egyértelműen. Fontos, hogy annak elbírálása, hogy az ingatlanra alkalmazható-e a tanúsítás alól való kivétel, mindig az ügyvéd / közjegyző feladata. Az ügyben eljáró ügyvéd felel azért, hogy minden jogszerűen történjen az adásvétel során.

Hogy néz ki, mi az energetikai tanúsítvány tartalma?

A Magyarországon készített energetikai tanúsítványok tartalmát jogszabály határozza meg, amely minden részletre kitér. Az egyes mérnökök által készített dokumentumok megjelenésében lehet némi különbség, de a számítások módszereiben és az eredményekben nem.

Az energetikai tanúsítvány címlapja egy összesítő lap, amely a tanúsítótól függetlenül egységesen néz ki (az Országos Építésügyi Nyilvántartás generálja). Tartalmazza az ingatlan, a megrendelő és a tanúsítást végző mérnök adatait, a számítás eredményeit és az elért energetikai besorolást. Ezt követően az energetikai számítások kapnak helyet. Az épületszerkezetek paramétereit, a gépészeti rendszereket leíró számításokat tartalmazó rész akár 20 oldalon át. Ez függ a tanúsított ingatlan összetettségétől. Ez a fejezet többféle megjelenésű is lehet, a használt mérnöki program szerint. A harmadik fejezet a felújítási javaslatok, amely az ingatlanon megvalósítható korszerűsítéseket részletezi. A negyedik részben kapnak helyet a mellékelt dokumentumok és fényképek.

1. Címlap a HET számmal

A dokumentum első lapja egy összesítés, amelyet az építésügyi nyilvántartás (OÉNY) programja generál. Ez az oldal országosan egységesen néz ki. Itt találjuk a számítás végeredményét, az elért energetikai osztályt. A bal felső sarokban az ingatlan címe, helyrajzi száma olvasható, mellette a megbízó adatai. A legfontosabb elem a címlap fejlécben jobb oldalt megtekinthető HET sorszám, amely bárki által leellenőrizhető az OÉNY honlapján. Az összesítő lapon látható feltüntetve az ingatlan energetikai besorolása.

2. Számítási rész

A második oldaltól kezdődő részbe kerülnek a kiadott besorolást alátámasztó számítások. Ez a rész nem-szakmabeliek számára meglehetősen nehezen értelmezhető, tartalmazza a figyelembe vett gépészeti berendezéseket és épületszerkezeteket. Minden műszaki paraméter részletesen dokumentálásra kerül. A számítások többek között tartalmazzák a nyári túlmelegedés kockázatának elemzését is. Ennek a résznek a megjelenése többféle is lehet, attól függően, hogy a mérnök milyen szoftvert alkalmazott a számításhoz.

3. Korszerűsítési javaslatok

A szakvélemény kötelező része a korszerűsítési javaslat, mely a lehetséges energiahatékonyság fejlesztéseket sorolja fel. Ide azok a lehetőségek kerülnek, amelyeket a készítő mérnök leginkább indokoltnak vél. Részletezésre kerül, hogy a gépészeti és épületszerkezeteken milyen fejlesztést lehet elvégezni gazdaságosan. Természetesen ezek csak lehetőségek, és semmilyen kötelezettséggel nem terhelik az ingatlantulajdonost.

4. Mellékletek, helyszíni fotók

A tanúsítvány utolsó fejezete a csatolt mellékleteket és a helyszínen készült fotókat tartalmazza. Nem lehet tanúsítványt kiállítani helyszíni kiszállás nélkül nem lehet végezni. A megtekintendő és kötelezően a fotódokumentáció részét képező dolgok: az épület homlokzatai kívülről, egy-egy jellemző nyílászáró közelről, az összes telepített hőtermelő berendezés, az épületgépészet egyéb berendezései.

Miért fontos, hogy rendelkezzen Energetikai Tanúsítvánnyal?

Legyen jogkövető! 2012. január 1. után a lakóingatlanok eladása vagy bérbeadása esetén kötelező a tanúsítványt elkészíttetni. A tanúsítás költségei minden esetben az eladót vagy a bérbeadót terhelik. Ne hagyja, hogy később reklamációk vagy szankciók áldozata legyen!

Tüntesse fel hirdetésében! Nem sok időnek kell eltelni ahhoz, hogy a vásárlók, bérlők az ingatlanenergetikai besorolást fontos szempontként vegyék figyelembe a döntésüknél. A várható energiaköltség fontos szempont, melyet a vevők, bérlők eddig közműszámlák alapján igyekeztek kideríteni. Ez a módszer nem feltétlenül hiteles, hiszen nem ugyanolyan környezetben érezzük magunkat komfortosnak. Az energetikai tanúsítvány egy egységes rendszer, ezért összehasonlításra is kiválóan alkalmas. Aki hirdetésében feltűnteti az energetikai besorolást, hamarabb találhat vevőre, bérlőre!

Előzze meg a reklamációt! Ha Ön nem biztosított Energetikai Tanúsítványt a szerződés mellé, és a vevője, bérlője néhány hónappal a beköltözés után reklamálna, akkor Öné a felelősség. Ebben az esetben, akár 50 ezer forintos büntetést is kaphat szabálysértési eljárás keretében, Egy alacsonyabb szintű besorolás is jobb, mint tanúsítvány nélkül értékesíteni, bérbe adni. Nemcsak azért, mert rövidesen a vevők, bérlők fokozott figyelmet fordítanak neki, hanem azért, mert így megelőzhető egy jövőbeli reklamáció, jogi vita.  Önnek megér 20-25 ezer Ft-ot  egy későbbi pert?

Korszerűsítés, magasabb bérleti díj! Az energetikai tanúsítvány fontos része a szakember által összeállított korszerűsítési javaslat. Az ajánlott korszerűsítések végrehajtásával nemcsak jobb besorolást nyer az ingatlan, de értéke is magasabb lesz. Fordítsa saját előnyére a tanúsítványt!

Mennyibe kerül az energetikai tanúsítvány?***

 

Lakások energetikai tanusításának díja 150 m2 alatt egységesen bruttó 19 900 Ft

 

Családiházak energetikai tanusításának díja 150 m2 alatt egységesen bruttó 19 900 Ft

 

Fontos:

Fenti árak egy albetétre vagy egy lakóegységre vonatkoznak.

150 m2 felett kérje egyedi ajánlatunkat az űrlapon.

Az itt feltüntetett árak minden költséget fedeznek, nincsen a helyszínen felmerülő extra költség.
Kollégáink minden, az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez szükséges munkát elvégeznek Önnek (kiszállás, felmérés, számítások, nyomtatás stb.) a megadott díjak ellenében!

SÜRGŐSSÉGI FELÁR = 0 Ft

A tanúsítványra sürgősen szüksége van? Kapacitásainknak köszönhetően a tanúsítványát gyorsabban készítjük el, mint gondolná!

Az Energetikai tanúsítványt itt tudja megrendelni

A Tanúsítvány elkészítésének menete:


1. ADATOK FELVÉTELE
Kérem adja meg a jobb oldali űrlapon az alábbi adatokat: név, email cím, telefonszám, tanúsítandó ingatlan pontos címe, határidő – ameddig a tanúsítványnak el kell készülnie, pl. ma délutánig.

2. FIZETÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA
Az adatok elküldése után ki fogja tudni választani a fizetési lehetőségek közül az Önnek megfelelőt. Fizethet bankkártyával vagy átutalással is. Itt fogja tudni megadni számlaigényét is. Díja egységesen bruttó 19 900 Ft***

3. IDŐPONT EGYEZTETÉSE
Mérnök kollégánk 15-30 percen belül jelentkezik, és ha szeretné, még a mai napon elkészül a helyszíni felmérés.

4. HELYSZÍNI FELMÉRÉS
A tanúsítandó ingatlan helyszíni felmérése, ezzel a mérnök kollégánk nagyjából 30-45 perc alatt végez.

5. TANÚSÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA
A felmért adatok alapján a megadott határidőn belül kiszámoljuk, kiállítjuk a tanúsítványt.

6. TANÚSÍTVÁNY HITELESÍTÉSE
Hitelesítjük a tanúsítványt, melyet az Országos Építésügyi Nyilvántartás webes felületére is feltöltünk.

7. TANÚSÍTVÁNY ELKÜLDÉSE
Az elektronikusan Hitelesített Energetikai Tanúsítványt azonnal elküldjük e-mailben (igény esetén + 800 Ft -ért postázzuk is).

- VISSZAHÍVÁS KÉRÉS -
Szeretné leadni a megrendelését? Maradt még bármilyen kérdése? Esetleg az elkészült tanúsítvánnyal kapcsolatosan szeretne információt kérni?
Írja meg nekünk, és visszahívjuk!